Kako odrediti pravi budžet za PLM sistem

Znajući da nije uvek lako ubediti rukovodstvo kompanije da odobri nove projekte i investicije, uvođenje PLM softverskog rešenja može biti izazovan zadatak. Kako bi se svi složili sa idejom, prvo bi trebalo odrediti pravi budžet za PLM sistem. Ključ za rešavanje mnogih pretnji i dostizanje ciljeva je imati dovoljno relevantnih podataka. Zato preporučujemo razgovor sa našim Frontech Solutions EU stručnjacima za PLM softvere, kako biste saznali sve načine na koje će ovaj sistem poboljšati vaše svakodnevno poslovanje. Sa tim informacijama biće mnogo lakše razgovarati sa rukovodstvom i dobiti odgovarajući budžet.

Odakle početi?

Da bi rukovodioci kompanija prihvatili primenu PLM rešenja, moraju da znaju veličinu budžeta i obim implementacije PLM-a. Ne samo da možete da primenite PLM rešenja u različitim industrijama, već postoji i dosta načina na koje ovaj softver može uticati na pojedinačne procese u svakoj kompaniji. Bez obzira na to da li želite da smanjite vreme plasiranja proizvoda na tržište u modnoj industriji, korišćenjem PLM rešenja za obuću i odeću ili da poboljšate tok rada u uslužnoj industriji, PLM softver može vam doneti željene rezultate.

odrediti pravi budžet za PLM sistem - dve žene na sastanku
Ako predstavite rukovodstvu sve prednosti PLM rešenja, iznalaženje adekvatnog budžeta biće mnogo lakše

Prvo, morate doneti odluku u koju oblast uložiti i prikazati prinos na investiciju (ROI). Da biste to postigli, morate pravilno implementirati softver u zavisnosti od specifičnosti svake oblasti ili odeljenja u preduzeću. Morate odrediti obim promena podataka i procesa koji treba da se dogode.

Da biste uspeli odrediti pravi budžet za PLM sistem, ispratiti ROI i opravdali troškove, morate da:

  • kreirate minimalno održiv proizvod,
  • utvrdite vremenske troškove u kompaniji, specifične za svaki proces,
  • preusmerite sredstva u područja sa većom produktivnošću.

Definisanje opsega inicijalnog PLM projekta je ključno

Postoje brojne oblasti u kojima možete primeniti PLM sistem. To će sigurno dovesti do novih efikasnosti i zadovoljiće sve zainteresovane strane i stejkholdere. Međutim, da biste to postigli, prvo bi trebalo da odlučite koja je najpogodnija oblast za implementaciju ovog softvera i postizanje željenih rezultata. Dobra kontrola klasifikacije podataka i postavljanje jasnih parametara pomoći će vašim rukovodiocima da utvrde koliko će potrošiti na prilagođavanje ovog procesa.

Dobar način za određivanje pravog budžeta za vaš PLM sistem je pokretanje debate između odeljenja na koja utiče klasifikacija proizvoda. Predstavnici odeljenja treba da budu u stanju da definišu kako njihov proces funkcioniše u skladu sa zadatim parametrima. Ako oni nisu u mogućnosti da to učine, znači da bi njihov odsek trebalo isključiti iz početnog budžeta PLM projekta. To će vam omogućiti da kreirate minimalno održiv PLM sistem iz prve ruke, uz istovremeno usklađivanje sa formulacijom, propisima i procesom razvoja proizvoda.

kancelarija za sastanke
Neka rukovodioci odeljenja definišu kako njihov proces funkcioniše unutar zadatih parametara, kako bi vam pomogli da odredite prioritete za implementaciju PLM sistema

Prolazeći kroz ovaj proces, uspećete da izbegnete skupa prilagođavanja sistema, koje će, takođe, pozitivno uticati na vaš budžet. Ako uštedite novac na prilagođavanju fiksnih parametara, moći ćete da uspostavite kontrolnu bazu podataka za sve sisteme. To će vam pružiti mogućnost da sprovedete migracije i usklađivanje podataka u svim sistemima. Takođe, skratićete vreme zastoja poslovanja u toku migracije. Dakle, ključ za ostanak u sklopu budžeta je selektivno prilagođavanje PLM sistema. Ako ne možete da priuštite primenu softverskih rešenja po meri na svako odeljenje ili proces, počnite od onih koji će brzo doneti opipljive rezultate i značajan ROI. To će vam omogućiti da nastavite sa implementacijom PLM rešenja u svim odeljenjima kompanije.

Izračunajte trošak investicije za jedan poslovni proces proširen kroz kompaniju

Izračunavanje troškova za jedan poslovni proces proširen kroz kompaniju može vam pomoći da opravdate troškove PLM softverskog rešenja. To će vam, takođe, pružiti priliku da otkrijete finansijski uticaj upotrebe PLM softvera za industrijsku proizvodnju.

Ako se kompanija sastoji od više različitih operativnih jedinica, veoma je važno uspostaviti jedinstvenu nomenklaturu za opis proizvoda između odeljenja. Na taj način, prenos podataka između odseka biće mnogo lakši i brži, što će dovesti do bržeg procesa rada i na kraju do ušteda u troškovima.

Ideja je da se prvo izmeri vreme i izbroji broj ljudi, potrebnih za završetak različitih procesa upravljanja podacima. Nakon završetka merenja i brojanja, vreme je za implementaciju PLM sistema. Jednom kada zameni ručno istraživanje, obradu podataka i izveštavanje, biće prilično primetno koliko će vremena i troškova sistem uštedeti kompaniji. Automatizacija ovih standardnih procesa, koji se ponavljaju, dovešće do bržeg prikupljanja podataka i izveštavanja, a istovremeno će se ubrzati i prenos informacija iz jednog sektora u drugi. Ovo će pomoći rukovodiocima da utvrde koliko će vremena trebati za finansijski povraćaj troškova implementacije PLM sistema.

Kada određujete pravi budžet za PLM sistem, imajte na umu da se ušteda može pojaviti od realokacije sredstava u nove ili produktivnije operacije

Povrat investicije za implementaciju PLM sistema ne dolazi samo od smanjenja troškova unutar nekog procesa kompanije. Jednom kada standardizujete strukture podataka i počnete da štedite vreme i novac, bićete u mogućnosti da ponovo uložite ono što ste uštedeli u produktivnije jedinice. U praksi to znači da rukovodioci, koji su morali da se bave ručnim prikupljanjem, obradom različitih setova podataka i izveštavanjem, primenom PLM sistema i automatizacijom ovih procesa, sada imaju više vremena da se fokusiraju na složenije zadatke.

metalni novac i sat u pozadini
Standardizacija strukture podataka u različitim odeljenjima vodiće do uštede vremena i novca

Iz ugla kompanije, ima više prostora da se dovedu novi ljudi sa novim idejama, kako bi unapredili opšte poslovanje, kada ne moraju da gube vreme i resurse za svakodnevne, standardizovane operacije. A ako ne dovede nove ljude, kompanija ima priliku da uloženi novac ponovo investira u različita odeljenja i stvori profit negde drugde.

Postoji mnogo načina na koje možete odrediti pravi budžet za PLM sistem, kada predstavite rukovodstvu koliko će to biti korisno za kompaniju. Izaberite prave poslovne procedure, koje će se pokazati najučinkovitijim za prvo ulaganje i osmislite način na koji ćete bolje alocirati vreme i resurse u različitim jedinicama kompanije. Stupite u kontakt sa stručnjacima za PLM softver kako biste odredili efikasnu baznu strukturu podataka za vaše poslovanje i kako bi vam pomogli da ispratite početne parametre. Ovaj sistem će vam pokazati oblasti u koje je najproduktivnije ulagati, tako da možete nastaviti da utvrđujete gde treba preusmeriti resurse i prikupiti ROI na najbolji mogući način.

Prijavite se na našu mejling listu i dobijajte najnovije vesti iz sveta menadžmenta životnim ciklusom proizvoda!