Kako povećati produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu

Danas je lako osnovati kompaniju. Zapravo, zemlje poput Velike Britanije i SAD-a omogućavaju veoma jednostavan i lak proces osnivanja kompanija. Međutim, uspostaviti i rukovoditi proizvodnim procesom je tek prvi korak. Pravi izazov predstoji u sposobnosti da se kompanija podigne na viši nivo i proširi uz pomoć proizvodnog procesa. Većina ljudi ovo koristi kao merilo pravog uspeha. I upravo u ostvarivanju tog cilja pomaže implementacija dobrog rešenja za upravljanje životnim ciklusom proizvoda poput našeg. Sposobnost da povećate produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu – to je moć koju Frontech nudi.

Šta su najčešće prepreke sa kojima se kompanije suočavaju?

Manjak kapitala, nedostatak ključnih poslovnih sposobnosti, i nedovoljna upotreba bitnih tehnoloških resursa. Ovo su tri stupca koji mogu da dovedu do neuspeha kompanije. Međutim, postoji jednostavan način da se ova ograničenja produktivnosti zaobiđu. To rešenje je upotreba analize podataka u realnom vremenu kao bazični resurs.

Kako se tehnologija uklapa u cilj povećanja produktivnosti uz pomoć podataka u realnom vremenu?

Za početak, modernizacijom vaše kompanije uz pomoć platforme za upravljanje životnim ciklusom koju nudimo, već biste uštedeli na vremenu i pojačali produktivnost. Najbolji i najbrži način da se omogući ovakav prelaz jeste kroz implmentaciju cloud tehnologije i mogućnosti analize podataka koju nudi. Upotreba podataka u realnom vremenu sakupljenih uz pomoć cloud tehnologije vam može pomoći da se izjednačite sa kompanijama koje su veće od vaše.

Povećajte produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu - grafik sa kodom
Frontech tehnologija omogućuje rukovođenje konverzijom podataka u realnom vremenu u pametne odluke i produktvina rešenja.

Koja je uloga PLM platforme u svemu ovome?

Sakupljanjem i analizom velike količine podataka, naša rešenja za rukovođenje životnim ciklusom proizvoda (PLM) služe da doprinesu u unapređenju svih procesa i odeljenja unutar kompanije. Od inženjera do dizajnera, preko proizvodnje, snabdevanja, prodaje itd. Stoga, koje su glavne prednosti koje nudimo ovde?

 • Strateške Prednosti: Upotreba podataka za unapređivanje poslovnih rezultata i generalne produktivnosti svih osoba uključenih u životni ciklus proizvoda ili usluge.
 • Povećanje Dohotka: Kroz upotrebu koordinisanog projektnog menadžmenta, višeg kvaliteta proizvoda, preciznijeg ciljanja željene publike, i bržeg odgovora na zahteve potrošača.
 • Smanjivanje Operativnih Troškova: Povećanje produktivnosti uz pomoć podataka u realnom vremenu smanjivanjem ukupnih troškova proizvodnje, marketinga, trening, proizvoda, servisa, itd.
 • Bolje Upravljanje Rizicima: Podaci donose znanje o potrošačkim trendovima i proizvodnim marginama, što unapređuje saglanost i kvalitet kao celinu.

Očigledno, prednosti ovakvog pristupa mogu da vam omoguće da utičete na vaš model poslovanja u širem opsegu. Ovi brojevi daju jasnu sliku širine tog opsega:

 • 20-30% bržeg izlaska na tržište
 • 50-70% kraćih projektnih rokova
 • Do pet puta veća produktivnost
 • 25-40% smanjenja razvojnih troškova
 • 30-60% pada u potrebi za ponovnim radom
 • 40% manje šanse za problemima sa kvalitetom

Zašto je integracija toliko ključan faktor ovde?

Najjednostavniji odgovor bi bio – kolaborativni pristup koji nudi zaposlenima i poslovnim partnerima. Posedovanje cloud sistema koji sakuplja velike količine podataka u realnom vremenu zahteva stručnost u procesuiranju tih podataka, i analize istih. Jedini način da ovo postignete jeste kroz integraciju cloud feed-a sa drugim sistemima.

Realni podaci i njihovi efekti

Sakupljanje i analiza podataka je uvek igrala ključnu ulogu u svim oblastima poslovanja. Međutim, ovaj specifični proces (kao i većina drugih u poslovnom svetu) se konstantno menja u poslednjih par godina. Umesto sakupljanja podataka i izvlačenja zaključaka iz pređašnjih događaja, kompanije dana moraju da budu aktuelnije. Morate da fokusirate svoj trud na realne podatke, izvlačenje zaključaka i donošenje odluka u sadašnjem vremenu.

Reči BIG DATA na tastaturi
Sa Frontech PLM rešenjima, dobijate pristup velikoj količini podataka, što otvara nove mogućnosti za dalji razvoj vase kompanije.

Nezavisno od veličine proizvodnog pogona, realni podaci mogu da dovedu do preciznijih i bržih reakcija od strane menadžera različitih odeljenja. I to je jedan od načina kako možete povećati produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu. Velikim kompanijama su potrebne velike količine realnih podataka ne bi li ostali ispred konkurencije.

Stoga, odbijanjem upotrebe PLM rešenja u vašim operativnim procesima, usporavate vaš trend rasta i napretka. U krajnjoj granici, ovo može da dovede do toga da vaša kompanija zaostaje za konkurencijom. Umesto toga, možete postići suštu suprotnost – da predvodite promenu i budete prvi na tržištu.

Sedam područja u kojima možete povećati produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu

#1: Kvalitet proizvoda

Kvalitet vaše ponude na tržištu, bilo proizvoda ili usluge, je uglavnom glavni prioritet kompanije. U većini slučajeva, kompanije imaju podatke koji su im potrebni da unaprede kvalitet proizvoda. Stoga, šta ih sprečava da preuzmu neophodne mere za poboljšanje kvaliteta? Uglavnom – nedostatak veze sa izvorima tih podataka. Testiranje podataka u realnom vremenu daje uvid neophodan za poboljšanje kvaliteta.

#2: Održavanje

Upotrebom podataka u realnom vremenu, možete da predvidite potrebu za održavanjem i da preuzmete preventivne mere pre nego što dođe do bilo kakvog kvara. Ovim postupkom eliminišete troškove vezane za garanciju dok, u isto vreme, smanjujete amortizaciju i produžavate životni vek opreme koju koristite. I tako, na kraju rešavate jedan od najčešćih rizika u proizvodnji.

#3: Proizvodnja po porudžbini

Proizvodnja po porudžbini je pristup koji je originalno uveden u industriji automobila, ali je u međuvremenu uveden i u drugim industrijama (avijacija, IT, bazična potrošna dobra itd.) Međutim, obezbediti održivi rast u proizvodnji po porudžbini iziskuje detaljnu analizu potrošača i dosadašnje prodaje. Time možete da povećate produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu u skladu sa očekivanjima potrošača.

#4: Garancije i reklamacije

Ovo su dva najveća prokletstva za proizvođače, naročito im ne posvetite pažnju. Uz pomoć aktuelnih podataka, možete identifikovati probleme u procesu proizvodnje i eliminisati greške pre nego što dođe do istih. Kao rezultat toga, štedite novac i smanjujete šansu dodatnog posla i tereta.

#5: Praćenje podataka u realnom vremenu

Upotrebom podataka u realnom vremenu u dnevnim aktivnostima možete da maksimizirate kvalitet i kvantitet vaših proizvodnih kapaciteta. Ali ovaj proces će iziskivati kontinuiranu komunikaciju između svih menadžera, kao i otvoreniji operativni proces. Dobit ovoga je i više nego vredna toga:

 • Potencijal rasta
 • Uvećanje resursa
 • Ušteda troškova

#6: Poređenje postrojenja

Kompanije koje imaju više postrojenja moraju da imaju mogućnost da naprave poređenje različitih lokacija, i da otkriju bilo kakve nesaglasnosti u produktivnosti svake pojedinačne lokacije. Realni podaci pružaju priliku za identifikovanjem potencijalnih problema na različitim lokacijama, što dovodi to pametnijih predviđanja. I ovo može da dovede do dosta lakšeg odgovora na razvojne planove vašeg poslovanja.

Mapa sveta, sa linijama koja povezuju postrojenja
Sposobnost poređenja postrojenja širom sveta je jedan od načina da povećate produktivnost uz pomoć aktuelnih podataka

#7: Upravljanje lancem snabdevanja

Posedovanje informacija o vašim poslovnim partnerima i na koga možete da se oslonite u poslovanju je podjendnako važna kao i svi drugi faktori koje smo do sada spomenuli. Realni podaci o vašem lancu snabdevanja mogu da pomognu proizvodnji da odrede potencijalne probleme sa određenim snabdevačima. Uz takav nivo preglednosti, bićete u boljoj poziciji da procenite, upravljate i ispregovarate sve aspekte menadžmenta rizicima.

Opšti zaključak

Ako želite da smanjite rizike, izbegnete dodatne troškove i ulaganja, sprečite gubitke u poslovanju ili zaostajanje na tržištu, i sve to dok unapređujete operativne i proizvodne procese, biće vam potrebni pravi resursi. Rešenja za upravljanje životnim ciklusom proizvoda (PLM) koja nudimo predstavljaju jedan od boljih načina da povećate produktivnost uz pomoć podataka u realnom vremenu, i da donosite pametne i unformisane odluke u procesu. Ovo ja vaša šansa da dobijete konkurentsku prednost i da lansirate profit vaše kompanije kroz modernu integraciju i unapređenje procesa.

Prijavite se na našu mejling listu i dobijajte najnovije vesti iz sveta menadžmenta životnim ciklusom proizvoda!