Kako da efikasno upravljate lancem snabdevanja

U današnje doba, izolacija od dobavljača, partnera i distributera gotovo je nemoguća. Finansijsko zdravlje vaše kompanije i ekonomija uopšte zavise od mreža lanaca snabdevanja, koje treba da funkcionišu što bolje. Jedan od načina na koji možete efikasno da upravljate lancem snabdevanja jeste primena prilagođenih PLM softverskih rešenja, kako biste stekli bolju kontrolu nad svakodnevnim poslovnim operacijama. To će vam pomoći da upravljate profitom i troškovima poslovanja unapređenjem ukupne efikasnosti. Donosimo vam načine na koje možete bolje iskoristiti lanac snabdevanja i samim tim povećati produktivnost.

Zašto je toliko važno da efikasno upravljate lancem snabdevanja?

Niste sami na tržištu. Povezani ste sa brojnim različitim kompanijama. Ako ste u industriji energetskih usluga i snabdevanja, verovatno imate veze sa kompanijama koje su iza vas i ispred vas na putu ka kupcima. Međutim, svi imate isti cilj – postati ili ostati uspešan, smanjiti troškove i povećati profit. Sigurno je da će instaliranje PLM softvera za energetsku industriju pomoći da poboljšate svoje svakodnevne operacije, ali postoji još načina da to uradite.

Kako da efikasno upravljate lancem snabdevanja - kamion, kontejneri i avion
Postoji mnogo komponenti u lancu snabdevanja, ali postoji način da se stekne kontrola nad njima

Da biste uspešno vodili lanac snabdevanja, prvo morate da shvatite da to uključuje implementaciju međufunkcionalnih odnosa sa svima u mreži. I sa dobavljačima i sa ključnim kupcima. Do sada je već svima potpuno jasno da se posao ne odnosi samo na dopremanje vašeg proizvoda ili usluge u ruke kupaca. Snaga je u stručnom upravljanju celim lancem snabdevanja. Pravilnim planiranjem, deljenjem informacija i dodavanjem vrednosti na svakom koraku aktivnosti, imate mnogo veće šanse za sticanje konkurentske prednosti koja vam je potrebna.

Svi smo svedoci kako su neke kompanije uspele da zaobiđu uobičajene lance snabdevanja i preusmere stvari u svoju korist. Na primer, novim pristupom očekivanjima kupaca i inovacijama na tržištu, Amazon je uspeo da kvalitet upravljanja lancem snabdevanja pretvori u autoritativni izvor konkurentske prednosti. Dakle, važno je ostati kritičan i kreativan kada je u pitanju upravljanje lancem snabdevanja. Bez obzira na to u kom se položaju vaša kompanija trenutno nalazi na tržištu, istraživanje novih mogućnosti može vam doneti potencijalni uspeh. Što je fleksibilniji i agilniji vaš lanac snabdevanja, bolje ćete reagovati na rizike i pretnje na tržištu.

Kako će vam PLM softver pomoći da postignete efikasno upravljanje lancem snabdevanja?

Razumljivo je zašto treba da učinite sve što je u vašoj moći, kako biste upravljali lancem snabdevanja na način da iz toga dobijete najviše koristi. Kako se PLM softverski sistem uklapa u ovo? Pa, zapravo je prilično jednostavno. Bez obzira da li implementirate PLM rešenja za uslužnu industriju ili PLM za industriju obuće, svakako će vam pomoći da poboljšate svoje poslovanje i odnose sa dobavljačima, distributerima i kupcima.


Neka nabavka bude automatizovan proces

Pomoću prilagođenog PLM softvera moći ćete da pratite nivo zaliha u realnom vremenu. Bez gubitka previše vremena radeći to ručno. Softver možete programirati tako da automatski prosleđuje narudžbe dobavljačima, čak i ako koristite PLM rešenja za fabrička postrojenja ili bilo koji drugi veliki sistem. Softver detaljno prati vaš inventar. Kada količine padnu ispod određenog nivoa, sistem automatski vrši kupovinu. Na ovaj način vaši zaposleni će uštedeti dragoceno vreme i iskoristiti ga na produktivniji način.

tabela na zidu
Sa pravom organizacijom, upravljanje lancem snabdevanja biće mnogo lakše

Standardizujte operacije sa odgovarajućim PLM softverom kako bi lanac snabdevanja glatko funkcionisao

Standardizacija procesa i operacija je od suštinske važnosti da efikasno upravljate lancem snabdevanja. Recimo da upravljate malim ili velikim logističkim lancem, na primer. Upotreba PLM rešenja za transport pomoći će vam da standardizujete dnevne operacije i procese, ne samo interno već i eksterno. Pomoću automatizovanih akcija i praksi, komunikacija će biti mnogo jasnija i jednostavnija sa svima iz vašeg lanca snabdevanja.

Smanjite probleme u svom lancu snabdevanja tako što ćete povećati transparentnost

Jedan od najvećih problema velikih sistema je nedostatak transparentnosti. Predmeti jednostavno nestaju iz inventara. Ili se nekako zaboravi na njih. Greške i prevare se lako događaju ako nemate kontrolu nad svojim sistemom. Međutim, u slučaju da ste izvršni direktor proizvodnog pogona, možete instalirati PLM softver za industrijsku proizvodnju i rešiti problem. Znaćete gde se nalazi svaki proizvod fizički i na papirima. Softver vam omogućava da u stvarnom vremenu pratite zalihe. Nije ograničen količinama proizvoda. Naprotiv, vrlo je fleksibilan i dizajniran da prati rast i tačne potrebe vašeg poslovanja. I uz tako povećanu transparentnost, uspećete da smanjite greške, prevare, rasipanje i finansijske gubitke.

Sveobuhvatna softverska rešenja za PLM dobro funkcionišu sa Just-in-time (JIT) sistemom i upravljanjem zalihama. Kombinacija ovih sofisticiranih rešenja za upravljanje umanjiće troškove zaliha i povećati obrt. To je još jedan način da se smanji broj grešaka i poboljša vaše upravljanje lancem snabdevanja.

Poboljšajte komunikaciju i strategije vezane za troškove

Svaki lanac snabdevanja prepun je nekontrolisanih i nepredvidivih varijabli i faktora. Razlog za to je kombinacija velikog broja različitih jedinica i kompanija koje su uključene u put proizvoda do kupaca. Zato ponekad nisu svi menadžeri upoznati sa izazovima i finansijskim poteškoćama i troškovima. Tada dobro dođe precizno otkrivanje centralnih finansijskih tačaka iz PLM softvera. Svako može videti vreme i mesto na kome se novac troši. Stoga rukovodioci mogu imati i bolju komunikaciju vezanu za troškove. A to vodi ka konsolidaciji strategija i troškova.

viseće sijalice
Naučićete da sinhronizujete operacije i procese u svom lancu snabdevanja

Kao što vidite, možete efikasno da upravljate lancem snabdevanja nakon što shvatite izazove i istražite moguća rešenja. Pomoću prilagođenih PLM sistema dobićete kontrolu nad procesima i strategijama. A uz kontrolu u vašim rukama i transparentnu komunikaciju, nebo je granica za upravljanje lancem snabdevanja. Obavezno stupite u kontakt sa našim konsultantima iz Frontech Solutions EU i pružićemo vam sve potrebne informacije, koje se tiču implementacije i upotrebe PLM softverskih rešenja u vašoj kompaniji.

Prijavite se na našu mejling listu i dobijajte najnovije vesti iz sveta menadžmenta životnim ciklusom proizvoda!